אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ומבני ציבור

המכרז לאספקה והתקנה של מזגנים למוסדות חינוך ומבני ציבור מפורסם מזה שנים רבות וזוכה להצלחה רבה בקרב הרשויות. המכרז מאפשר אספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים במגוון גדלים בכל מבני החינוך והציבור בעיר , וכולל ייעוץ, ליווי והתאמת הפתרון הטוב ביותר בשטח וכמובן כולל פיקוח על העבודות.ננותן פתרונות בחסכון חשמל ויעלות אנרגטית על ידי מזגני אינוונטר.

במסגרת המכרז המזגנים המוצעים פועלים בשיטות מתקדמות המסייעות בהפחתת צריכת החשמל ושומרים טוב יותר על הסביבה

השירותים הניתנים במסגרת המכרז

 • עריכת נוהל הצעת מחיר עבור הרשות המזמינה
 • בדיקה מקצועית של ההצעות ועמידתם בתנאי כל דין.
 • עריכה והכנה של מסמכי חוזה ההתקשרות בין הרשות המזמינה לקבלן, על פי המכרז ונוהל משרד הפנים.
 • מתן ייעוציים לפי דרישה לאפיון העבודה הנדרשות במסגרת חוזה ההתקשרות
 • הוצאת צווי התחלת עבודה בהתאם להזמנות שתוצאנה על ידי הרשות המזמינה במסגרת החוזה.
 • מעקב אחר התקציב המרבי של החוזה, לרות קביעת מחירים לשינויים ותוספות בהתאם להוראות המכרז.
 • לפעול כחברה מנהלת, בהתאם למטלות המפורטות בחוזה ההתקשרות עם הקבלן במסגרת המכרז.
 • השתתפות בדיונים הקשורים למתן השירותים, לרבות עם נציגי הרשות המזמינה.
 • בדיקת חשבונות הקבלן ואישורם.
 • פיקוח מקצועי על ביצוע העבודות ברשות המזמינה.
 • קביעת התיקונים הדרושים בהתאם לצורך, ופיקוח על ביצוע התיקונים ואישורם.
 • מתן שירותי הנהלת חשבונות שוטפים לפרויקט
 • העברת תשלומים לקבלן מהרשות המזמינה, במסגרת החוזה.
 • מעקב אחר אישורי קיום הביטוחים וערבויות של הקבלן ונותני השירותים בפרויקט, לפי עניין.
 • ייעוץ משפטי לרשות המזמינה בכל ההיבטים הקשורים בחוזה ההתקשרות ובנוהל משרד הפנים.